Χωρίς κατηγορία

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ!

“ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΟΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΣΘΑΙ, ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΜΕΝΕΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΝ ΑΓΑΘΟΙΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΕΙΝ, ΙΝΑ ΟΥΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΧΡΟΝΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΧΡΟΝΟΝ ΑΕΙ ΣΥΖΗΣΩΜΕΝ”

ΒΑΣ.ΤΣΟΥΠΡΑΣ

“ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΟΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΣΘΑΙ, ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΜΕΝΕΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΝ ΑΓΑΘΟΙΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΕΙΝ, ΙΝΑ ΟΥΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΧΡΟΝΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΧΡΟΝΟΝ ΑΕΙ ΣΥΖΗΣΩΜΕΝ”

ΒΑΣ.ΤΣΟΥΠΡΑΣ