Χωρίς κατηγορία

ΕΚΔΗΛΩΣΗ στον Ι.Ν. Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ (Κάτω Πατήσια) Κυρ 18/10 στις 6 μ.μ.

Τὴν Κυριακὴ 18 κτωβρίου καὶ ρα 6:00 μ.μ.στὴν αἴθουσα τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ στὰ Κάτω Πατήσια, μετὰ ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος- κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα:

«Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα.»

Τὴν Κυριακὴ 18 κτωβρίου καὶ ρα 6:00 μ.μ.στὴν αἴθουσα τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου Ἁγίου Μάρκου Εὐγενικοῦ στὰ Κάτω Πατήσια, μετὰ ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος- κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα:

«Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα.»

Στὴν συνέχεια ἡ χορωδία τῶν Ἐπάλξεων θὰ ἀποδώσῃ παραδοσιακὰ ἄσματα «Ἀπὸ τὴν Κύπρο στὴν Κάτω Ἰταλία».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.