Χωρίς κατηγορία

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ’40, Κυριακή 29/10 στις 6.30 μ.μ.

            Τὴν Κυριακὴ 29 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἑπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ.,  Ὁμόνοια θὰ λάβῃ χώρα ἐκδήλωση γιὰ  τὸ ἔπος τοῦ ‘40, μὲ σχετικὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Γεώργιο Β. Τσούπρα διδάκτορα Θεολογίας καὶ μὲ ἐπετειακὰ ἄσματα ποὺ θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία «Ἐπάλξεις».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

            Τὴν Κυριακὴ 29 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἑπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ.,  Ὁμόνοια θὰ λάβῃ χώρα ἐκδήλωση γιὰ  τὸ ἔπος τοῦ ‘40, μὲ σχετικὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Γεώργιο Β. Τσούπρα διδάκτορα Θεολογίας καὶ μὲ ἐπετειακὰ ἄσματα ποὺ θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία «Ἐπάλξεις».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

           Σς παρακαλομε ν παρευρεθτε στν ς νω κδήλωση κα ντς δώσετε κάθε δυνατδημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἀναβαπτιστοῦμε στὸ πνεῦμα τοῦ 1940 γιὰ νὰ κατορθώσωμε νὰ ἀντιμετωπίσωμε τὶς σύγχρονες ἀπειλὲς κατὰ τῆς πατρίδος μας καὶ τῶν ἑλληνοορθοδόξων παραδόσεων.