Ἐκδηλώσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ τοὺς θεολογικοὺς φοιτητικοὺς ἀγῶνες, ΣΑΒΒΑΤΟ 20/4/2013

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 1962

Σάββατο 20 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7 μ.μ.
Αἴθουσα «ΕΠΑΛΞΕΙΣ», Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 1962

Σάββατο 20 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7 μ.μ.
Αἴθουσα «ΕΠΑΛΞΕΙΣ», Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 51ης ἐπετείου τῶν φοιτητικῶν θεολογικῶν ἀγώνων τὴν ἄνοιξη τοῦ 1962 διοργανώνεται ἐκδήλωση τὸ Σάββατο 20 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «ΕΠΑΛΞΕΙΣ», Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας, μὲ ἀναφορὲς στοὺς ἀγῶνες ἐκείνους ποὺ καταξίωσαν τὸ φοιτητικὸ κίνημα, κατήγγειλαν τὴν κρατικὴ βία, ματαίωσαν τὶς κυβερνητικὲς αὐθαιρεσίες καὶ ξεσκέπασαν τὰ ὕπουλα σχέδια τῶν σκοτεινῶν κυκλωμάτων πρὸς ἐκρίζωση τῶν ἑλληνορθοδόξων παραδόσεων τοῦ λαοῦ.
Τὴν συζήτηση συντονίζει ὁ Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος, ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τῶν ἀγώνων ἐκείνων.
Σᾶς προσκαλοῦμε, λοιπόν, νὰ παραβρεθῆτε στὴν σεμνὴ αὐτὴ ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἀναβαπτισθοῦμε στὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τῆς γενιᾶς τοῦ «Ἕνα – Ἕνα – Τέσσερα», σήμερα μάλιστα ποὺ οἱ αὐθαιρεσίες τῶν κυβερνώντων ὀργιάζουν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐθνικὴ ὑποτέλεια, τὴν πλήρη οἰκονομικὴ δυσπραγία καὶ τὴν γενικὴ ἀνασφάλεια.


Σᾶς περιμένομε.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.


Πληροφορίες: τηλ. & fax: 210-5230948, e-mail: btsoupras@yahoo.gr

.
..”Τό 1962 ἐπιχειρήθηκε
3
ὁλική ἀπαγόρευση ἤ σημαντική μείωση τῶν ὡρῶν
διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν, διότι κατά τήν ἄποψη τοῦ τότε ὑπουργοῦ
παιδείας, «ἡ θρησκεία πιά σοκάρει τό λαό». Ὁ τότε ὑπουργός εἶχε ὁ ἴδιος
ἀποφασίσει γιά λογαριασμό τοῦ λαοῦ τί «σόκαρε» τόν λαό καί τί ὄχι. Οἱ τότε
φοιτητές θεολογίας μέ μαχητική διαδήλωση, ὅπου ὑπῆρξαν καί ἀρκετοί
τραυματίες, καί μέ πολλές ἄλλες ὁμοίως ἡρωικές ἐκδηλώσεις διαμαρτυρίας
διεκδίκησαν καί ἐπέτυχαν τή ματαίωση ἐκείνων τῶν ὀλεθρίων σχεδίων
4
.
Οἱ λοιπές ἐπιθέσεις εἰς βάρος τοῦ μαθήματος ἐπιχειρήθηκαν ὑπό
διάφορες προφάσεις, συνήθως ἐπειδή ἦταν ὑπό ἐξέλιξη κάποια ἀπό τίς
ἀλλεπάλληλες ἐκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ περίπτωση
τῆς δικτατορίας τῶν συνταγματαρχῶν (1967-1974). Τό καθεστώς τῆς
δικτατορίας τῶν συνταγματαρχῶν, ἀκριβῶς ἐπειδή ἦταν παράνομο καί βίαιο,
δέν χρειαζόταν καμμία πρόφαση ὥστε νά αὐθαιρετήσει εἰς βάρος τῆς ὀρθόδοξης
χριστιανικῆς παιδείας. Ἁπλῶς, καί χωρίς δικαιολογίες, δέν διόρισε κανέναν,
ἀπολύτως κανέναν, θεολόγο καθηγητή γιά ὅσο χρονικό διάστημα
παρέμεινε στήν ἐξουσία, παρ΄ ὅλες τίς κενές θέσεις οἱ ὁποῖες ὑπῆρχαν τότε
στά σχολεῖα
5
. Εἶναι φανερό, ὅτι ἡ δικτατορία ἐκείνη ἐπεδίωκε τήν πλήρη
ἐξάλειψη τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παιδείας ἀπό τά σχολεῖα τοῦ
ἑλληνικοῦ κράτους καί αὐτό τό σχέδιο θά συνέχιζε, ἐάν παρέμενε στήν
ἐξουσία….” 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΝΗΜΑ  : Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.
Τό μέλλον τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παιδείας στά
ἑλληνικά σχολεῖα                                           
                   http://www.petheol.gr/Pags/Them/201025.pdf