Ἐκδηλώσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ, Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012 καὶ ὥρα 7:30 μ.μ.

«Σμύρνη: 90 χρόνια μνῆμες καὶ εὐθῦνες»

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

«Σμύρνη: 90 χρόνια μνῆμες καὶ εὐθῦνες»

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 90 χρόνων ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης καὶ 57 χρόνων ἀπὸ τὰ Σεπτεμβριανὰ τοῦ 1955 διοργανώνεται ἐκδήλωση μνήμης τὸ Σάββατο 8  Σεπτεμβρίου 2012 καὶ ὥρα 7:30 μ.μ.  στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια.

Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • ·        Ὁμιλία τῆς ἐκπαιδευτικοῦ Σοφίας Μπεκρῆ, μὲ θέμα:

«Σμύρνη: 90 χρόνια μνῆμες καὶ εὐθῦνες»

  • ·        Παραδοσιακὰ μικρασιάτικα ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».

Ἡ παρουσία ὅλων καὶ κάθε δυνατὴ δημοσιότητα εἶναι ἀπαραίτητες, γιὰ νὰ ἀποτιμήσωμε ὅλοι μαζὶ τί εἴχαμε, τί χάσαμε καὶ τί μποροῦμε νὰ κάνουμε, γιὰ νὰ μὴν θρηνήσωμε κι ἄλλες καταστροφές.