Χωρίς κατηγορία

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ 29/5 στις 7 μ.μ.

Ὄχι ἄλλη ἅλωση            

Δευτέρα 29 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στην Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας

Ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας μὲ σχετικὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα καὶ μὲ θρήνους καὶ ἄσματα τῆς Ἁλώσεως ἀπὸ τὴν χορωδία μας.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Ὄχι ἄλλη ἅλωση            

Δευτέρα 29 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στην Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας

Ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας μὲ σχετικὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα καὶ μὲ θρήνους καὶ ἄσματα τῆς Ἁλώσεως ἀπὸ τὴν χορωδία μας.
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ παρευρεθοῦν στὴν ἐκδήλωση αὐτήν, γιὰ νὰ διαπιστώσωμε ἀκόμη μιὰ φορὰ τί εἴχαμε, τί χάσαμε καὶ τί πρέπει νὰ κάνωμε, γιὰ νὰ μὴν θρηνήσωμε καὶ ἄλλη ἅλωση.

Σᾶς περιμένομε.