Χωρίς κατηγορία

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12 στις 11.00 π.μ

Τὴν Κυριακὴ 14 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ γίνῃ ἐκδήλωση-ἀφιέρωμα γιὰ τὰ παιδιά, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς παγκοσμίου ἡμέρας γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ.

Εἰσηγήσεις θὰ γίνουν ἀπὸ τοὺς: Χρῆστο Βέννη, νομικό, Γεώργιο Τσούπρα, δρ. Θεολογίας, Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογο-θεολόγο, Χρυσάνθη Μεγαλοοικονόμου, φοιτήτρια. Συντονίζει ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων Βασίλειος Τσούπρας.

Τὴν Κυριακὴ 14 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ γίνῃ ἐκδήλωση-ἀφιέρωμα γιὰ τὰ παιδιά, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς παγκοσμίου ἡμέρας γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ.

Εἰσηγήσεις θὰ γίνουν ἀπὸ τοὺς: Χρῆστο Βέννη, νομικό, Γεώργιο Τσούπρα, δρ. Θεολογίας, Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογο-θεολόγο, Χρυσάνθη Μεγαλοοικονόμου, φοιτήτρια. Συντονίζει ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων Βασίλειος Τσούπρας.

Θὰ ἐξεταστοῦν τὰ θέματα:
• Τὸ παιδὶ ὡς πρόσωπο σύμφωνα μὲ τὴν νομοθεσία.
• Τὸ παιδὶ μὲ ἢ χωρὶς οἰκογένεια,
• Τὸ παιδὶ στὸ σχολεῖο καὶ στὴν εἴσοδό του στὴν κοινωνία,
• Ἡ παιδικὴ παραβατικότητα καὶ  ἡ παιδικὴ  ἐκμετάλλευση, καὶ
• Οἱ προοπτικὲς γιὰ καλύτερη προστασία τῆς παιδικῆς  ἡλικίας.
 
Θὰ ἀκολουθήσῃ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα καὶ γεῦμα ἀγάπης, τὰ ἔξοδα τοῦ ὁποίου θὰ καλυφθοῦν μὲ προαιρετικὲς εἰσφορές.

Σᾶς περιμένουμε.