Ἐκδηλώσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2013

 

Ἡ κοινωνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας

Κυριακὴ 19 Μαΐου 2013

·         Κοινὸς ἐκκλησιασμὸς τὸ πρωὶ στὸν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Κων/νου Ὁμονοίας καὶ μνημόνευση εὐεργετῶν καὶ προστατῶν προσώπων μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.

·     –    Πρόγευμα 10:30-11:00π.μ. στὴν αἴθουσα τῶν «ΕΠΑΛΞΕΩΝ», Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας.

 

Ἡ κοινωνικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας

Κυριακὴ 19 Μαΐου 2013

·         Κοινὸς ἐκκλησιασμὸς τὸ πρωὶ στὸν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Κων/νου Ὁμονοίας καὶ μνημόνευση εὐεργετῶν καὶ προστατῶν προσώπων μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.

·     –    Πρόγευμα 10:30-11:00π.μ. στὴν αἴθουσα τῶν «ΕΠΑΛΞΕΩΝ», Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας.

·    –     Σύσκεψη γιὰ τὴν κοινωνικότητα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν συμμετοχὴ θεολόγων, νομικῶν, κοινωνιολόγων καὶ βράβευση προσώπων  καὶ φορέων μὲ ἱεραποστολικὴ καὶ κοινωνικὴ δράση.

    –     Γεῦμα ἀγάπης 1:30 μ.μ.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ παραβρεθοῦν στὴν ἐκδήλωση αὐτή, ποὺ γίνεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, γιὰ νὰ τονιστῇ ἡ κοινωνικὴ ἀποστολὴ τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας.

  Σημ.: Ὅσοι θὰ παραμείνουν στὸ γεῦμα ἀγάπης μὲ συμβολικὴ συμμετοχή ΥΠΕΡ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ, παρακαλοῦνται νὰ τὸ δηλώσουν μέχρι τὴν Παρασκευὴ τὸ βράδυ 17 Μαΐου στὰ τηλ: 210 52 30948, 6936 901606.

 

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ

Σάββατο 18 Μαΐου 2013

Ἑορτασμὸς τοῦ ὁσιομάρτυρος Παύλου στὴν Ἀροανία τῶν Καλαβρύτωνμὲ προσφορὰ γεύματος ἀγάπης.

            Ἡ ἀναχώρηση θὰ γίνῃ στὶς 6:20 π.μ. ἀπὸ τὴν Ὁμόνοια, ἀρχὲς 3ης Σεπτεμβρίου. Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι τὴν Παρασκευὴ 17 Μαΐου στὰ τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606.

 

Ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὴν Βασιλεύουσα

Κυριακὴ 26 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα «ΕΠΑΛΞΕΙΣ», Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας

·         Θρῆνοι καὶ παραδοσιακὰ ᾄσματα ἀπὸ τὴν χορῳδία «ΕΠΑΛΞΕΙΣ».

·         Σχετικὴ ὁμιλία γιὰ τὰ αἴτια καὶ τὶς συνέπειες τῆς Ἁλώσεως.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.