Χωρίς κατηγορία

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, Κυριακὴ 25 Μαρτίου καὶ ὥρα 2.00 τὸ μεσημέρι

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

 

            Τὴν Κυριακὴ 25 Μαρτίου καὶ ὥρα 14:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος  κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα:

«Τὸ 1821, τότε καὶ σήμερα».

Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

 

            Τὴν Κυριακὴ 25 Μαρτίου καὶ ὥρα 14:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος  κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα:

«Τὸ 1821, τότε καὶ σήμερα».

            Θὰ ἀκολουθήσουν ἐπετειακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις» καὶ ἑορταστικὴ δεξίωση.

            Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἐμπνευστοῦμε ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας πρὸς ἀντιμετώπιση συγχρόνων ἀπειλῶν.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Σοφία Μπεκρῆ