Χωρίς κατηγορία

Δωρεάν Μορφωτικὰ Προγράμματα στὶς Ἐπάλξεις 2014-2015

 Τὰ προσφερόμενα μορφωτικὰ προγράμματα στὶς Ἐπάλξεις (Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια) γιὰ τὴν φετεινὴ χρονιὰ ἄρχισαν καὶ ἔχουν ὡς ἑξής: 

 • Σάββατο 6:00 – 9:00 μ.μ. μαθήματα χοροῦ καὶ χορωδίας.

 • Κυριακὴ 6:30 μ.μ. ὁμιλία γιὰ ἐπίκαιρα θέματα πνευματικοῦ καὶ κοινωνικοῦ περιεχομένου.

   Τὰ προσφερόμενα μορφωτικὰ προγράμματα στὶς Ἐπάλξεις (Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια) γιὰ τὴν φετεινὴ χρονιὰ ἄρχισαν καὶ ἔχουν ὡς ἑξής: 

  • Σάββατο 6:00 – 9:00 μ.μ. μαθήματα χοροῦ καὶ χορωδίας.

  • Κυριακὴ 6:30 μ.μ. ὁμιλία γιὰ ἐπίκαιρα θέματα πνευματικοῦ καὶ κοινωνικοῦ περιεχομένου.

  Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν.

  Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

  Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Μορφωτικὴ καὶ Κοινωνικὴ Κίνηση «Ἐπάλξεις»,

  Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, τηλ.: 210 52 30948, 6987 353063.