Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ παπά-Γιώργη τό Μεταλληνό

πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός
φωτογραφία από τη ΡΟΜΦΑΙΑ
«ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ»

«ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ»

    Κυριακὴ 26 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.,
            Aἴθουσα  «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, Ὁμόνοια

    Γιὰ τὴν ζωή, τὴν δράση καὶ τὴν πολύπλευρη προσφορὰ τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.
Θὰ μιλήσουν οἱ:

    -π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Διδάκτωρ Θεολογίας-Πτυχιούχος Φιλοσοφίας,

    -Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης, Δημοσιογράφος & ἐπίτιμος Πρόεδρος της Χ.Δ.,

    Βασίλειος Τσούπρας, Θεολόγος – Κοινωνιολόγος
καὶ ἄλλοι φίλοι & συνεργάτες τοῦ ἐκλιπόντος.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Πληροφορίες Ἐφημερίδα Ἐπάλξεις τηλ.:  210-5230.948 6936901606, 6987353063, epalxeis@otenet.gr