Γενικά

Γενικό κάλεσμα ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν στις 10/6/2012

    Κυριακὴ 10 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

    Κυριακὴ 10 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια


    Καλοῦνται ὅλοι οἱ συνδρομητές, οἱ φίλοι καί οἱ ἀναγνῶστες τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ σέ γενική σύσκεψη
γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἐξέταση τῆς δυνατότητας παρέμβασης τῶν χριστιανοκοινωνιστῶν ἀγωνιστῶν
στήν πολιτική ζωή τῆς χώρας, πού κινδυνεύει ἀπό τόν διχασμό, τή γενική ἀνευθυνότητα καί τήν κομματική διαφθορά.
Γιά τήν καλύτερη διοργάνωση τῆς συσκέψεως παρακαλοῦνται ὅσοι ἐνδιαφέρονται νά καταθέσουν
τίς γνῶμες καί τίς προτάσεις τους γραπτῶς ἤ προφορικῶς μέχρι τό Σάββατο 9 Ἰουνίου.
Λόγῳ τῆς σοβαρότητος τοῦ θέματος παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ φίλοι καὶ οἱ συνδρομητές μας νὰ λάβουν μέρος στὴ συγκέντρωση αὐτὴ καὶ νὰ ἐνημερώσουν καὶ ἄλλους, γιατὶ ἡ εὐθύνη ὅλων εἶναι μεγάλη. 

 

 Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται


Στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:

Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.μαθήματα παραδοσιακῶν χορῶν, στὶς 7:00 μ.μ. σύντομη ὁμιλία καὶ συζήτηση ἐπὶ διαφόρων θεμάτων καὶ στὶς 8:00 μ.μ. μουσικὴ καὶ πρόβα χορωδίας.
Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.
Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ  παραδοσιακῶν χορῶν.
Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.
 

Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»
τηλ: 210 5230948, 6936 901606


Οἱ Ἐπάλξεις τοῦ Αἰγάλεω
Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται κανονικῶς στὴ νέα αἴθουσά των, Ἀναγεννήσεως 19

(πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος), μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ Ἱερὰ Παράκληση κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7:30 μ.μ.
Πληροφορίες στὸ τηλ: 210 59 82573