Χωρίς κατηγορία

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12 ΣΤΙΣ 11.00 π.μ.

Τὴν Κυριακὴ 14 Δεκεμβρίου στὶς 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα “Ἐπάλξεις”, Ζήνωνος 3, β’  ὄρ., Ὁμόνοια διοργανώνεται ἐκδήλωση-ἀφιέρωμα στὰ παιδιὰ ἐν ὄψει τῶν Χριστουγέννων, μὲ εἰσηγήσεις ἀπὸ εἰδικούς, γονεῖς καὶ νέους, καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν “Ἐπάλξεων” καὶ γεῦμα ἀγάπης. Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς παγκοσμίου ἡμέρας γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ. 

Τὴν Κυριακὴ 14 Δεκεμβρίου στὶς 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα “Ἐπάλξεις”, Ζήνωνος 3, β’  ὄρ., Ὁμόνοια διοργανώνεται ἐκδήλωση-ἀφιέρωμα στὰ παιδιὰ ἐν ὄψει τῶν Χριστουγέννων, μὲ εἰσηγήσεις ἀπὸ εἰδικούς, γονεῖς καὶ νέους, καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν “Ἐπάλξεων” καὶ γεῦμα ἀγάπης. Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς παγκοσμίου ἡμέρας γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ. 

 

Εἶσθε ὅλοι προσκεκλημένοι, γιὰ νὰ τιμήσουμε τὰ παιδιά, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἐλπίδα μας καὶ χρειάζονται τὴν στήριξη ὅλων, καὶ νὰ ψυχαγωγηθοῦμε μέσα σὲ μιὰ ζεστὴ οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα. 

 Καλὰ καὶ Εὐλογημένα Χριστούγεννα