Χωρίς κατηγορία

«ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ», Σαβ. 3/3

Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 και ὥρα 6:30 μ.μ, στις Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,πλ. Ὁμονοίας.      

Εἰσηγήτρια: Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος, μὲ θέμα «ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ»

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 και ὥρα 6:30 μ.μ, στις Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,πλ. Ὁμονοίας.      

Εἰσηγήτρια: Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος, μὲ θέμα «ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ»

Εἴσοδος ἐλεύθερη.