Ἐκδηλώσεις

Οι αρετές κατά τον ΄Αγιο Ιωάννη της Κλίμακος, 29/3/2014

Σάββατο  29 Μαρτίου καὶ ὥρα  7.00 μ.μ. Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια.
Ομιλία της εκπαιδευτικού κ. Σ. Μπεκρή με θέμα:

«Οι αρετές κατά τον Αγιο Ιωάννη της Κλίμακος»

Εἴσοδος ἐλεύθερη.