Χωρίς κατηγορία

¨Οι αρετές κατά τον ΄Αγιο Ιωάννη της Κλίμακος¨ ,29/3/2014

 

Σάββατο  29 Μαρτίου καὶ ὥρα  7.00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Ομιλία της εκπαιδευτικού κ. Σ. Μπεκρή με θέμα:

 

Σάββατο  29 Μαρτίου καὶ ὥρα  7.00 μ.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Ομιλία της εκπαιδευτικού κ. Σ. Μπεκρή με θέμα:

¨Οι αρετές κατά τον Αγιο Ιωάννη της Κλίμακος¨ 

 

 

 

 

 

Εἴσοδος ἐλεύθερη.