Χωρίς κατηγορία

Kοπὴ Βασιλόπιττας, Κυριακὴ 24 Ἰανουαρίου & ὥρα 6:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις»

Πρόσκληση
Τὴν Κυριακὴ 24 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας, μὲ ἀσματα καὶ
πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις και ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β.Τσούπρα
μὲ θέμα: «Οἱ Χριστιανοὶ μπροστὰ στὰ χρονίζοντα προβλήματα τοῦ τόπου».

Πρόσκληση
Τὴν Κυριακὴ 24 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόπιττας, μὲ ἀσματα καὶ
πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις και ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β.Τσούπρα
μὲ θέμα: «Οἱ Χριστιανοὶ μπροστὰ στὰ χρονίζοντα προβλήματα τοῦ τόπου».
Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ συμμετάσχετε στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ, γιὰ νὰ εὐχηθοῦμε ὅλοι μαζὶ καὶ νὰ συνεργαστοῦμε γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ἔτους.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

ΕΠΑΛΞΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ,
τηλ: 210-5230.948, 6987 353063
email.: epalxeis @ otenet.gr