Χωρίς κατηγορία

«H ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΣΙΝΑΪΤΗ» Σάββατο 17/3 & ώρα 6:30 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 17 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος μὲ θέμα: «Ἡ κλίμακα τῶν ἀρετῶν κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Σιναΐτη».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε νὰ συνειδητοποιήσωμε ὅτι εἶναι καλύτερα νὰ ἀνεβαίνουμε ὅλοι μαζὶ τὴν κλίμακα τῶν ἀρετῶν γιὰ κοινὴ πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ πρόοδο, παρὰ νὰ ἀκολουθοῦμε

Τὸ Σάββατο 17 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος μὲ θέμα: «Ἡ κλίμακα τῶν ἀρετῶν κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Σιναΐτη».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε νὰ συνειδητοποιήσωμε ὅτι εἶναι καλύτερα νὰ ἀνεβαίνουμε ὅλοι μαζὶ τὴν κλίμακα τῶν ἀρετῶν γιὰ κοινὴ πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ πρόοδο, παρὰ νὰ ἀκολουθοῦμε
ἀλληλοσυγκρουόμενες ἀτραποὺς ποὺ μᾶς φέρουν στὴν ἄβυσσο.
Σᾶς περιμένομε.
 

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6936 901606
e-mail: epalxeis @ otenet . gr