Ἐκδηλώσεις

Ἑσπερίδα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή (ἐξωτερικὴ καὶ ἐσωτερική), Σάββατο 23 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Ὑπακούοντες στὴν ἐντολὴ τοῦ μόνου βασιλέως καὶ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ ἀνταποκρινόμενοι στὴν καταστατική μας ἀρχὴ πρὸς βίωση, προάσπιση καὶ διάδοση τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας ὡς ὀρθοδόξου πίστεως, ζωῆς καὶ πολιτείας, ὀργανώνομε καὶ ἐφέτος ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας 

Ὑπακούοντες στὴν ἐντολὴ τοῦ μόνου βασιλέως καὶ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ ἀνταποκρινόμενοι στὴν καταστατική μας ἀρχὴ πρὸς βίωση, προάσπιση καὶ διάδοση τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας ὡς ὀρθοδόξου πίστεως, ζωῆς καὶ πολιτείας, ὀργανώνομε καὶ ἐφέτος ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας 
Ἑσπερίδα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή (ἐξωτερικὴ καὶ ἐσωτερική),                            τὸ Σάββατο 23 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ., στὴν κεντρική μας αἴθουσα ΕΠΑΛΞΕΙΣ, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλατεία Ὁμονοίας.   

            Κατ’ αὐτὴν θὰ ἐξεταστοῦν:
     α) Ἡ κατάσταση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σήμερα καὶ ἡ πορεία τῆς Ἱεραποστολῆς,              β) Οἱ δυσκολίες τῆς ἱεραποστολικῆς δράσεως καὶ μάλιστα σὲ χῶρες τοῦ μουσουλμανικοῦ τόξου μὲ τὴν ἀναβίωση τοῦ μουσουλμανικοῦ φανατισμοῦ καὶ τῶν συνεχῶν βανδαλισμῶν καὶ ἄλλων βιαιοτήτων σὲ βάρος τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ καὶ χριστιανικῶν ναῶν καὶ κατοικιῶν,
     γ) Διαφαινόμενες προοπτικὲς καὶ προτάσεις γιὰ ἀποτελεσματικότερη δράση.
            Τὶς συζητήσεις συντονίζει ὁ καθηγητὴς θεολόγος Γεώργιος Τσούπρας.
            Καλοῦμε, λοιπόν, ὅλους ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἱεραποστολικὴ δράση εἴτε ἐκ μέρους τῶν μητροπολιτικῶν ἐπιτροπῶν εἴτε ἐκ μέρους τῶν ἱεραποστολικῶν ἀδελφοτήτων νὰ συμμετάσχουν στὴν ἑσπερίδα αὐτὴ καὶ νὰ συμβάλουν μὲ τὶς γνώσεις καὶ τὴν πεῖρα των στὴν προώθηση τοῦ κοινοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρία ὅλων.
            Σᾶς περιμένομε!

                                                                                                          Είσοδος Ελεύθερη.


Λοιπὲς δραστηριότητες
Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ γίνονται:
                – πρόβες παραδοσιακού χοροῦ (6.00 μ.μ.)
          – ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες (7.00 μ.μ.) καὶ
– πρόβα χορωδίας (8.00 μ.μ), επιλογές από παραδοσιακά ακούσματα
και την έντεχνη ελληνική μουσική παράδοση.

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων
γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν
καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

Σᾶς περιμένουμε!

Πληροφορίες γιὰ τὰ μορφωτικά προγράμματα καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:
Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948, 6936 901606.