Ἐκδηλώσεις

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος & τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα, 26/1/2013 στις 7:00 μ.μ.


“Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος καὶ τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα”

Σάββατο 26 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

 

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Ἀνοικτὴ συζήτηση γιὰ τὴν πατερικὴ κοινωνικὴ πρακτικὴ καὶ φιλαλληλία.

Εἰσηγήτρια ἡ κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος.


“Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος καὶ τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα”

Σάββατο 26 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

 

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Ἀνοικτὴ συζήτηση γιὰ τὴν πατερικὴ κοινωνικὴ πρακτικὴ καὶ φιλαλληλία.

Εἰσηγήτρια ἡ κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Λοιπὲς δραστηριότητες

Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ γίνονται:

                         –   πρόβες παραδοσιακού χοροῦ (6.00 μ.μ.)

                 –  ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες (7.00 μ.μ.) καὶ        

                                          –  πρόβα χορωδίας (8.00 μ.μ), επιλογές από παραδοσιακά ακούσματα

και  την έντεχνη ελληνική μουσική  παράδοση.

 

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων

γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν

καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

 

Σᾶς περιμένουμε!

 

Πληροφορίες γιὰ τὰ μορφωτικά προγράμματα καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948,  6936 901606.

 

Σημ.: Οἱ ὁμιλίες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω γίνονται κάθε Τρίτη βράδυ στὶς 7:00 μ.μ. στὴν νέα αἴθουσά των (Ἀναγεννήσεως 19, πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος).

Πληροφορίες:  210 59 82573 (κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρὸς – Θεολόγος)