Ἐκδηλώσεις

«Ὁ Ἑλληνιστὴς Ἀπόστολος Ἀνδρέας καὶ ἡ προσφορά του», 1/12/2012 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις,  Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,στὴν Ὁμόνοια θὰ ὁμιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Ὁ Ἑλληνιστὴς Ἀπόστολος Ἀνδρέας καὶ ἡ προσφορά του».

Τὸ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις,  Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,στὴν Ὁμόνοια θὰ ὁμιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Ὁ Ἑλληνιστὴς Ἀπόστολος Ἀνδρέας καὶ ἡ προσφορά του».

ὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.


Λοιπὲς δραστηριότητες:

Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ γίνονται:
                              
 -  πρόβες παραδοσιακού χοροῦ (6.00 μ.μ.)
                                       - ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες (7.00 μ.μ.) καὶ         
- πρόβα χορωδίας (8.00 μ.μ.), επιλογές από παραδοσιακά ακούσματα
και την έντεχνη ελληνική μουσική παράδοση.
 
    Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς 
καὶ παραδοσιακῶν χορῶν
καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις 
καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.
 
Σᾶς περιμένουμε!
 
Πληροφορίες γιὰ τὰ μορφωτικά προγράμματα καὶ 
τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:
Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948,  6936 901606.