Ἐκδηλώσεις

«Ὁ Μέγας Φώτιος καὶ οἱ μηχανορραφίες τῶν Δυτικῶν», Κυριακὴ 10/2 & ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις»

Τὴν Κυριακὴ 10 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας μὲ θέμα: «Ὁ Μέγας Φώτιος καὶ οἱ μηχανορραφίες τῶν Δυτικῶν».

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε νὰ ἀναζητήσουμε ὅλοι μαζὶ τρόπους ἀντιμετωπίσεως τῶν σύγχρονων ὑποκριτικῶν συμπεριφορῶν τῶν Δυτικῶν.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.  Σᾶς περιμένομε.

Τὴν Κυριακὴ 10 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας μὲ θέμα: «Ὁ Μέγας Φώτιος καὶ οἱ μηχανορραφίες τῶν Δυτικῶν».

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε νὰ ἀναζητήσουμε ὅλοι μαζὶ τρόπους ἀντιμετωπίσεως τῶν σύγχρονων ὑποκριτικῶν συμπεριφορῶν τῶν Δυτικῶν.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.  Σᾶς περιμένομε.