Χωρίς κατηγορία

«Ὁ κλῆρος στὴν ἐθνικὴ ἀντίσταση» 23/11 στις 7 μ.μ.

Τὴν Κυριακὴ 23  Νοεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μστὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ Γεώργιος Τσούπρας, διδάκτωρ θεολογίας, μὲ θέμα:

«Ὁ κλῆρος στὴν ἐθνικὴ ἀντίσταση».

Τὴν Κυριακὴ 23  Νοεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μστὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ Γεώργιος Τσούπρας, διδάκτωρ θεολογίας, μὲ θέμα:

«Ὁ κλῆρος στὴν ἐθνικὴ ἀντίσταση».

Θὰ ἀκολουθήσουν κοινωνικὰ ἄσματα ποὺ θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία «Ἐπάλξεις».

Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀνατινάξεως τῆς γέφυρας τοῦ Γοργοποτάμου ἀπὸ τὶς συνεργαζόμενες μέχρι τότε ἀντιστασιακὲς ὁμάδες.

Ἡ παρουσία σας εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴν τόνωση τοῦ ἀγωνιστικοῦ φρονήματος ὅλων μας πρὸς ἀντιμετώπιση τῶν νέων μορφῶν ξενικῆς κατοχῆς.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.