Χωρίς κατηγορία

Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ πρῶτος κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, βίος καὶ ἔργα του, Κυριακή 1/10 στις 7 μ.μ.

Τὴν Κυριακὴ 1η Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:«Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ πρῶτος κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, βίος καὶ ἔργα του».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὴν Κυριακὴ 1η Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:«Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ πρῶτος κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, βίος καὶ ἔργα του».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε νὰ τονιστῇ ἀκόμη μιὰ φορὰ ἡ ἀνθελληνικὴ δράση τῶν ξένων μεγάλων δυνάμεων καὶ τῶν ντόπιων ὀργάνων των καὶ νὰ ἐξετάσωμε ὅλοι μαζὶ τρόπους κοινῆς δράσεως γιὰ τὴν κοινὴ σωτηρία