Χωρίς κατηγορία

«Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐνορία στὸν 21ο αἰῶνα», Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, ὥρα 6:30 μ.μ., Αἴθ. Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3


Ἀνακοίνωση-Πρόσκληση

            Τὸ Σάββατο 2 Δεκεμβρίου  καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Χριστόδουλος Μπίθας μὲ θέμα:

«Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐνορία στὸν 21ο αἰῶνα».

Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

            Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ἀφοῦ ἀφορᾷ στὴν ἀναβάθμιση τοῦ πνευματικοῦ, μορφωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς ἐνορίας μέσα στὰ δύσκολα χρόνια ποὺ διανύει ἡ πατρίδα μας.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Β. Τσούπρας