Ἐκδηλώσεις

«Ἡ ἀληθινὴ ψυχαγωγία καὶ οἱ κοσμικὲς διασκεδάσεις», 1/3/2014

Τυρινὸ Βραδυνὸ
Σάββατο 1 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας
Θὰ μιλήσῃ ὁ Β. Τσούπρας, θεολόγος, μὲ θέμα:
«Ἡ ἀληθινὴ ψυχαγωγία καὶ οἱ κοσμικὲς διασκεδάσεις»
Τὰ τυρινὰ ἐδέσματα, τὰ παραδοσιακὰ ἄσματα καὶ ἡ καλὴ διάθεση ὅλων θὰ χαρίσουν ἀληθινὴ ψυχαγωγία καὶ θὰ μᾶς τονώσουν τὴν θέληση γιὰ ἑλληνοορθόδοξη ζωὴ καὶ πολιτεία.
Εἴσοδος ἐλεύθερη

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

Τυρινὸ Βραδυνὸ
Σάββατο 1 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας
Θὰ μιλήσῃ ὁ Β. Τσούπρας, θεολόγος, μὲ θέμα:
«Ἡ ἀληθινὴ ψυχαγωγία καὶ οἱ κοσμικὲς διασκεδάσεις»
Τὰ τυρινὰ ἐδέσματα, τὰ παραδοσιακὰ ἄσματα καὶ ἡ καλὴ διάθεση ὅλων θὰ χαρίσουν ἀληθινὴ ψυχαγωγία καὶ θὰ μᾶς τονώσουν τὴν θέληση γιὰ ἑλληνοορθόδοξη ζωὴ καὶ πολιτεία.
Εἴσοδος ἐλεύθερη

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται
Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:
Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. παραδοσιακοὶ χοροί,

ὥρα 7:00 μ.μ. ἐπίκαιρη ὁμιλία καὶ

στὶς 8:00 μ.μ. μουσικὴ καὶ πρόβα χορωδίας.
Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.
Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν,

μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν.
Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.
Πληρ/ίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»,
τηλ: 210 5230948, 6987 353063.