Ἐκδηλώσεις

Ἡ παροῦσα κρίση καὶ οἱ δυνατότητες διεξόδου, Κυριακὴ 9/6/2013

Κυριακὴ 9 IOYNIOYστὶς 7:30 μ.μ. – Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Κυριακὴ 9 IOYNIOYστὶς 7:30 μ.μ. – Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

«Ἡ παροῦσα κρίση καὶ οἱ δυνατότητες διεξόδου». Ὁμιλητὴς ὁ καθηγητὴς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Γ. Εὐδωρίδης.

 

Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ στὶς 6:00 μ.μ. γίνονται παραδοσιακοὶ χοροί,

στὶς 7:30 μ.μ. ἐπίκαιρη ὁμιλία

καὶ στὶς 8:00μμ πρόβα χορωδίας.

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν,

ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν.

 Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

Πληροφορίες γιὰ τὴν ἐκδήλωση καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»,

τηλ.: 210-5230.948, 6936 901606.