Ἐκδηλώσεις

Ἡ Παράκληση τῆς Παναγιᾶς μας, Σάββατο 10 Αυγούστου ( 7:30 μ.μ)

Ἡ Παράκληση τῆς Παναγιᾶς μας

Σάββατο 10  Αυγούστου  καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. , Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Θὰ ὁμιλήσῃ ὁ κ. Β. Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος μὲ θέμα τὴν διαχρονικὴ Παράκληση τῆς Παναγίας «ὅ τι ἄν λέγη ὑμῖν ποιήσατε» (Ἰωάν. Β’ 5). Στὸ τέλος θὰ διανεμηθῇ τὸ νεοεκδοθὲν βιβλιαράκι τῶν Παρακλητικῶν Κανόνων μὲ εἰσαγωγὴ καὶ ἑρμηνευτικὸ λεξιλόγιο. 

Ἡ Παράκληση τῆς Παναγιᾶς μας

Σάββατο 10  Αυγούστου  καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. , Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Θὰ ὁμιλήσῃ ὁ κ. Β. Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος μὲ θέμα τὴν διαχρονικὴ Παράκληση τῆς Παναγίας «ὅ τι ἄν λέγη ὑμῖν ποιήσατε» (Ἰωάν. Β’ 5). Στὸ τέλος θὰ διανεμηθῇ τὸ νεοεκδοθὲν βιβλιαράκι τῶν Παρακλητικῶν Κανόνων μὲ εἰσαγωγὴ καὶ ἑρμηνευτικὸ λεξιλόγιο. 

Πληροφορίες στὰ τηλέφωνα: 210 52 30948, 6987 353063.