Χωρίς κατηγορία

Ἡ Κοινωνικότητα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας/Σάββατο 25 & Κυριακὴ 26 Ἀπριλίου

«Ἡ Κοινωνικότητα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας»

Σάββατο 25 & Κυριακὴ 26 Ἀπριλίου

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:

«Ἡ Κοινωνικότητα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας»

Σάββατο 25 & Κυριακὴ 26 Ἀπριλίου

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Ἡ ἐκδήλωση διοργανώνεται μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:

·         Σάββατο 25 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.. Εἰσηγήσεις ἀπὸ τοὺς: π. Βασίλειο Κοντογιάννη, ὑπεύθυνο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς γιὰ τὴν ἐθελοντικὴ διακονία ἀσθενῶν καὶ κ. Κων/νο Γανωτῆ, φιλόλογο-συγγραφέα.

·         Κυριακὴ 26 Ἀπριλίου, τὸ πρωῒ κοινὸς ἐκκλησιασμὸς στὸν . Ν. Ἁγ. Κων/νου Ὁμονοίας καὶ σύσκεψη στὶς 11:00 π.μστὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», μὲ πρόγευμα ἀγάπης καὶ εἰσηγήσεις ἀπὸ τοὺς: κ. Λαυρέντιο Δελλασούδα, ὁμότιμο καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κ. Ὄλγα Στασινοπούλου, ὁμότιμη ἀναπληρώτρια καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου καὶ κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογο-θεολόγο.

Συντονίζει ὁ πρόεδρος τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη