Χωρίς κατηγορία

Ἡ κοινωνικότητα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, Σάββατο 29/4

Σάββατο 29 πριλίουκαὶρα 6:30 μ.μ., Αἴθουσα πάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας.

            Τώρα ποὺ ἡ καπιταλιστικὴ μανία καὶ ἡ ὑλιστικὴ ἀθεΐα ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀνθρωπότητα καὶ λεηλατοῦν τὴν χώρα μας, ἡ ἀναβάπτισή μας στὴν ζωὴ καὶ δράση τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ διέξοδο καὶ σωτηρία. Γι’ αὐτὸ σᾶς περιμένομε.

Σάββατο 29 πριλίουκαὶρα 6:30 μ.μ., Αἴθουσα πάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας.

            Τώρα ποὺ ἡ καπιταλιστικὴ μανία καὶ ἡ ὑλιστικὴ ἀθεΐα ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀνθρωπότητα καὶ λεηλατοῦν τὴν χώρα μας, ἡ ἀναβάπτισή μας στὴν ζωὴ καὶ δράση τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ διέξοδο καὶ σωτηρία. Γι’ αὐτὸ σᾶς περιμένομε.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

ΥΓ. Καττδιήμερο 30 πριλίου -1 Μαου θπραγματοποιηθ προσκυνηματικκδρομή. Περισσότερες πληροφορίες:

210 5230948, 6936901606.