Ἐκδηλώσεις

ἑορταστικὸ Βραδυνὸ μὲ τυρινὰ ἐδέσματα, Σάββατο 16/3

 

Τυρινὸ Βραδυνὸ

Σάββατο 16 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Θὰ πραγματοποιηθῆ ἑορταστικὸ Βραδυνὸ μὲ τυρινὰ ἐδέσματα, κεράσματα καὶ ἀποκριάτικο ψυχαγωγικὸ πρόγραμμα μακρυὰ ἀπὸ μασκαρέματα καὶ ἄλλες ξενόφερτες συνήθειες.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Τυρινὸ Βραδυνὸ

Σάββατο 16 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Θὰ πραγματοποιηθῆ ἑορταστικὸ Βραδυνὸ μὲ τυρινὰ ἐδέσματα, κεράσματα καὶ ἀποκριάτικο ψυχαγωγικὸ πρόγραμμα μακρυὰ ἀπὸ μασκαρέματα καὶ ἄλλες ξενόφερτες συνήθειες.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Λοιπὲς δραστηριότητες

Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ γίνονται:

                         –   πρόβες παραδοσιακού χοροῦ (6.00 μ.μ.)

                 –  ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες (7.00 μ.μ.) καὶ        

                                          –  πρόβα χορωδίας (8.00 μ.μ), επιλογές από παραδοσιακά ακούσματα

και  την έντεχνη ελληνική μουσική  παράδοση.

 

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων

γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν

καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

 

Σᾶς περιμένουμε!

 

Πληροφορίες γιὰ τὰ μορφωτικά προγράμματα καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948,  6936 901606.