Χωρίς κατηγορία

«Ἐμεῖς καὶ ὁ πλησίον»Κυριακὴ 15 Νοεμβρίου, αἴθουσα «Ἐπάλξεις» (Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,)θὰ μιλήσῃ ἡ κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος