Ἐκδηλώσεις

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, Δευτέρα 25/3 & ώρα 2 μ.μ.

Δευτέρα 25 Μαρτίου καὶ ὥρα 2:00 μ.μ., Αἴθουσα«Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει: • ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Β. Τσούπρα «Τὸ ἀτέλεστον τέλος τῶν τοῦ Ἔθνους ἀγώνων»

• Ψαρικὰ ἐδέσματα καὶ ἄλλα κεράσματα.
• Παραδοσιακὰ καὶ ἐπετειακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Δευτέρα 25 Μαρτίου καὶ ὥρα 2:00 μ.μ., Αἴθουσα«Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει: • ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Β. Τσούπρα «Τὸ ἀτέλεστον τέλος τῶν τοῦ Ἔθνους ἀγώνων»

• Ψαρικὰ ἐδέσματα καὶ ἄλλα κεράσματα.
• Παραδοσιακὰ καὶ ἐπετειακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ἐκδήλωσή μας αὐτὴ γιὰ νὰ τιμήσωμε ὅλοι μαζὶ τὰ ἡρωϊκὰ κατορθώματα τῶν προγόνων μας καὶ νὰ ἀναβαπτιστοῦμε στὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα γιὰ τὴν κοινὴ πρόοδο καὶ τὴν κοινὴ σωτηρία.

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων γίνονται:

Κάθε Σάββατο βράδυ στὶς 6:30 μ.μ. συγκεντρώσεις νέων, ὁμιλία καὶ πρόβα χορωδίας.

Κάθε Κυριακὴ βράδυ τὴν ἴδια ὥρα ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες γιὰ ἐπίκαιρα θέματα ἀπὸ δόκιμους ὁμιλητές.

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν ὠφέλιμες γνώσεις ξένων γλωσσῶν, ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ ἐκδρομές.

Πληροφορίες στὰ τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606.

Οἱ Ἐπάλξεις Αἰγάλεω

Στὴν αἴθουσα τοῦ Συλλόγου «Ἁγία Μαρία Μαγδαληνὴ» στὴν ὁδὸ Ἀναγεννήσεως 19 στὸ Αἰγάλεω, κάθε Τρίτη βράδυ στὶς 7:00 μ.μ. ψάλλεται Ἱερὰ Παράκληση στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἐν συνεχείᾳ γίνονται ὀρθόδοξες ὁμιλίες καὶ πραγματοποιοῦνται διάφορες δραστηριότητες.

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας τοῦ Αἰγάλεω καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ συμμετέχουν στὶς ἐκδηλώσεις αὐτὲς πρὸς ὠφέλειά των.

Πληροφορίες στὸ τηλ.: 210 59 82573, κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρός–θεολόγος.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σᾶς περιμένομε.