Χωρίς κατηγορία

Ἅγιος Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης: πρότυπο πνευματικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἀναμορφωτοῦ, Σαβ 3/10 στις 7 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 3 Ὀκτωβρίου κι ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος – θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:
«Ἅγιος Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης: πρότυπο πνευματικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἀναμορφωτοῦ».
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 

Τὸ Σάββατο 3 Ὀκτωβρίου κι ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος – θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα:
«Ἅγιος Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης: πρότυπο πνευματικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἀναμορφωτοῦ».
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.