Χωρίς κατηγορία

«Ἀπὸ τὸν μῦθο στὴν ἀναζήτηση καὶ στὴν ἀποκάλυψη» Σάββατο 9 /5 & ὥρα 7:00 μ.μ.,αἴθουσα «Ἐπάλξεις», με τη φιλόλογο – θεολόγο κ. Σ. Μπεκρῆ (Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος)