Χωρίς κατηγορία

Ἀποκριάτικη Συνεστίαση, Κυριακή 28 Φεβρουαρίου & ὥρα 1.30 μ.μ.

Ἀποκριάτικη Συνεστίαση
Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου 28 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας
Τὸ καλομαγειρεμένο σπιτικὸ φαγητό, τὸ ἄφθονο δωρεὰν κρασί,
τὰ ἀναψυκτικὰ καὶ τὸ μουσικοχορευτικὸ πρόγραμμα θὰ συμβάλουν στὴν δημιουργία οἰκογενειακῆς κοινοτικῆς ἀτμόσφαιρας καὶ στὴν
γνήσια ψυχαγωγία μέσα στὶς ἑλληνοορθόδοξες παραδόσεις, μακρυὰ ἀπὸ μασκαρέματα καὶ ἄλλες ξένες συνήθειες.
Εἴσοδος μὲ προσκλήσεις

Ἀποκριάτικη Συνεστίαση
Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου 28 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας
Τὸ καλομαγειρεμένο σπιτικὸ φαγητό, τὸ ἄφθονο δωρεὰν κρασί,
τὰ ἀναψυκτικὰ καὶ τὸ μουσικοχορευτικὸ πρόγραμμα θὰ συμβάλουν στὴν δημιουργία οἰκογενειακῆς κοινοτικῆς ἀτμόσφαιρας καὶ στὴν
γνήσια ψυχαγωγία μέσα στὶς ἑλληνοορθόδοξες παραδόσεις, μακρυὰ ἀπὸ μασκαρέματα καὶ ἄλλες ξένες συνήθειες.
Εἴσοδος μὲ προσκλήσεις
Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι τὴν Παρασκευὴ 26 Φεβρουαρίου.
Πληροφορίες: 210-5230.948, 6987 353063.


Τυρινὸ Βραδυνὸ
Σάββατο 12 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας
Θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Β. Τσούπρας, θεολόγος, μὲ θέμα: «Ἡ ἀληθινὴ ψυχαγωγία καὶ οἱ κοσμικὲς διασκεδάσεις».
Τὰ τυρινὰ ἐδέσματα, τὰ παραδοσιακὰ ἄσματα καὶ ἡ οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα θὰ τονώσουν τὴν θέλησή μας γιὰ
ἑλληνοορθόδοξη ζωὴ καὶ πολιτεία, ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν εἴσοδό μας στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Εἴσοδος ἐλεύθερη


Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή
Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 13 Μαρτίου θὰ πραγματοποιηθῇ
ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὲς μονές.
Πληροφορίες: 210-5230.948, 6987 353063.