Ἐκδηλώσεις

Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση, 26/12/13

Τὴν Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. στὸ Πνευματικὸ κέντρο Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγία Κυπριάδου) στο Γαλάτσι , θὰ πραγματοποιηθῇ Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸν Ἅγ. Στέφανο μὲ χριστουγεννιάτικα ἄσματα, παραδοσιακὰ κάλαντα ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, κεράσματα καὶ ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα, μὲ θέμα:

«Ἀπὸ τὴν θεία Γέννηση στὸ ἡρωϊκὸ μαρτύριο».

Τὴν Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. στὸ Πνευματικὸ κέντρο Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγία Κυπριάδου) στο Γαλάτσι , θὰ πραγματοποιηθῇ Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση γιὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸν Ἅγ. Στέφανο μὲ χριστουγεννιάτικα ἄσματα, παραδοσιακὰ κάλαντα ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, κεράσματα καὶ ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα, μὲ θέμα:

«Ἀπὸ τὴν θεία Γέννηση στὸ ἡρωϊκὸ μαρτύριο».

Θὰ προηγηθῆ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.