Χωρίς κατηγορία

Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση γιὰ τὸν Ἅγ. Στέφανο, 26/12 στο Γαλάτσι

26/12: Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση γιὰ τὸν Ἅγ. Στέφανο 6:00 μ.μ. στὸ Ἐνοριακὸ κέντρο Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίας Κυπριάδου) στὸ Γαλάτσι.
Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:
·                        Ὁμιλία τοῦ  Μητροπολίτου Βελεστίνου π. Δαμασκηνοῦ μὲ θέμα: «Ἡ χαρὰ τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ σκιὰ τῶν Ἀντιχρίστων»· Χριστουγεννιάτικα ἄσματα & παραδοσιακὰ κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.
· Κεράσματα ἀγάπης.
Eἴσοδος ἐλεύθερη.

26/12: Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση γιὰ τὸν Ἅγ. Στέφανο 6:00 μ.μ. στὸ Ἐνοριακὸ κέντρο Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίας Κυπριάδου) στὸ Γαλάτσι.
Ἡ ἐκδήλωση περιλαμβάνει:
·                        Ὁμιλία τοῦ  Μητροπολίτου Βελεστίνου π. Δαμασκηνοῦ μὲ θέμα: «Ἡ χαρὰ τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ σκιὰ τῶν Ἀντιχρίστων»· Χριστουγεννιάτικα ἄσματα & παραδοσιακὰ κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.
· Κεράσματα ἀγάπης.
Eἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὶς θερμότερες εὐχές μας γιὰ προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ πρόοδο καὶ εἰρήνη κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος μας καὶ τὴν εἴσοδό μας στὸ Νέο Ἔτος 2015
Εὐλογημένα Χριστούγεννα καὶ Εἰρηνικὸ τὸ Νέο Ἔτος 2015!

Πληροφορίες γιὰ τὴν ἐκδήλωση καὶ τὶς ἄλλες δραστηριότητες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ. :210-5230.948, 6987353063.