Ἐκδηλώσεις

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση, Κυριακὴ 10 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ.,

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση
Κυριακὴ 10 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ.,

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, Ὁμόνοια
Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει πλούσιο σπιτικὸ φαγητό, ἄφθονα κεράσματα καὶ παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα.
Tὴν ὥρα ποὺ οἱ πολιτικοί μας τρώγονται γιὰ τὴν κουτάλα, ἐμεῖς θὰ τρῶμε ἥσυχα τὸ εὐλογημένο φαγητό μας, θὰ νοιώθουμε τὴν οἰκογενειακὴ ζεστασιὰ καὶ θὰ χαιρώμαστε τὴν συντροφικότητα καὶ τὴν πατροπαράδοτη κοινωνικότητα, προετοιμαζόμενοι γιὰ τὴν νηστεία τῶν Χριστουγέννων.

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση
Κυριακὴ 10 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ.,

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, Ὁμόνοια
Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει πλούσιο σπιτικὸ φαγητό, ἄφθονα κεράσματα καὶ παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα.
Tὴν ὥρα ποὺ οἱ πολιτικοί μας τρώγονται γιὰ τὴν κουτάλα, ἐμεῖς θὰ τρῶμε ἥσυχα τὸ εὐλογημένο φαγητό μας, θὰ νοιώθουμε τὴν οἰκογενειακὴ ζεστασιὰ καὶ θὰ χαιρώμαστε τὴν συντροφικότητα καὶ τὴν πατροπαράδοτη κοινωνικότητα, προετοιμαζόμενοι γιὰ τὴν νηστεία τῶν Χριστουγέννων.
Ἂς μὴν λείψῃ κανείς. Σᾶς περιμένουμε ὅλους!


Εἴσοδος μὲ προσκλήσεις ποὺ θὰ διατίθενται στὴν εἴσοδο τῆς αἰθούσης.
Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι τὴν Παρασκευή 8/11 στὰ τηλέφωνα 2105230948.