Χωρίς κατηγορία

Τὸ τριλείτουργο τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας μέσα ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ δράση τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου

Τὴν Κυριακὴ 22 Ὀκτωβρίου 2017 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα: «Τὸ τριλείτουργο τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας μέσα ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ δράση τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου».

 

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὴν Κυριακὴ 22 Ὀκτωβρίου 2017 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα: «Τὸ τριλείτουργο τῆς καθολικῆς Ὀρθοδοξίας μέσα ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ δράση τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου».

 

Εἴσοδος ἐλεύθερη.