Χωρίς κατηγορία

ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Σάββατο 10/3 & ώρα 6.30 μ.μ. στις Επάλξεις

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ὥρα 6:30 μ.μ / Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,πλ. Ὁμονοίας.      

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 και ὥρα 6:30 μ.μ / Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,πλ. Ὁμονοίας.      

Εἰσηγητής:Βασίλειος Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος μὲ θέμα: «Τα κοσμικά καθεστώτα και η πολιτεία του Σταυρού».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.