Χωρίς κατηγορία

ΣΧΟΛΙΚΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, 22/3/ στις 5.00 μ.μ.

Tην προσεχή Τετάρτη (22 Μαρτίου 2017, ώρα  5-7,) στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο τής Εταιρείας  Φίλων του Λαού

Ευριπίδου 12, Αθήνα,  4ος όροφος, αίθουσα Γ΄, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα:

 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμΕΑ)

Tην προσεχή Τετάρτη (22 Μαρτίου 2017, ώρα  5-7,) στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο τής Εταιρείας  Φίλων του Λαού

Ευριπίδου 12, Αθήνα,  4ος όροφος, αίθουσα Γ΄, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα:

 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμΕΑ)

Η διάλεξη, η οποία πραγματοποιείται  στο πλαίσιο τού Σεμιναρίου Ζ-6, με θέμα: “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ”  και διδάσκοντα τον ομότιμο Καθηγητή κ. Λαυρέντιο Δελλασούδα, περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

1.      Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμόςΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ  ΑΝΑΠΗΡΙΑ: αναγκαιότητα, προϋποθέσεις     

2.      Αναγκαιότητα, προϋποθέσεις και δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης και ενσωμάτωσης   

3.      Μορφές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: γενικές, ειδικές, εναλλακτικές, υποστηρικτικές, παράλληλες και προηγούμενες

4.      Μορφές επαγγελματική ένταξης, υποστήριξης και ενσωμάτωσης

5.      Αξιολόγηση της εργασιακής ικανότητας (παραδείγματα μεθόδων και μέσων)

6.      Στρατηγικές βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στο εργασιακό περιβάλλον 

 Σημειώσεις:

(α) Η παράλληλη παρουσίαση τής διάλεξης μέσω τής “προβολής” τού προφορικού λόγου σε γραπτή μορφή δίνει  την δυνατότητα να την παρακολουθήσουν  και πρόσωπα με προβλήματα ακοής, ενώ κατά την  συζήτηση θα υπάρξει  συνδρομή  εθελοντή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας.

(β) Η παρακολούθηση τής διάλεξης είναι ελεύθερη και για μη εγγεγραμμένουςστο Σεμινάριο.

(γ) Η κατά την κρίση σας ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων θα ήταν χρήσιμη, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι  για τα  ζητήματα εκπαίδευσης και απασχόλησης ενδιαφέρονται  όχι μόνο οι  νέοι άνθρωποι αλλά και το οικογενειακό τους περιβάλλον.