Χωρίς κατηγορία

«Σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας», Τετάρτη 7/12 στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου Ομονοίας

«Σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας»
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Ἀμβροσίου Μεδιολάνων θὰ τελεστῇ μεθέορτος Ἑσπερινὸς
στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου Ὁμονοίας, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου θὰ ὁμιλήσῃ μὲ τὸ ὡς ἄνω θέμα ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός, ὁμότιμος καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

«Σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας»
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Ἀμβροσίου Μεδιολάνων θὰ τελεστῇ μεθέορτος Ἑσπερινὸς
στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου Ὁμονοίας, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου θὰ ὁμιλήσῃ μὲ τὸ ὡς ἄνω θέμα ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός, ὁμότιμος καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Καλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ συμμετάσχουν στὴν ὡς ἄνω ἐκδηλωση καὶ λόγῳ τῆς ἐπικαιρότητος τοῦ θέματος καὶ λόγῳ τῆς προσωπικότητος τοῦ ὁμιλητοῦ, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ ἀκολουθήσωμε τὸ παράδειγμα τοῦ Ἁγ. Ἀμβροσίου καὶ νὰ ἐμποδίσουμε τὴν ἑκάστοτε ἐξουσία νὰ καταπατῇ τὰ δίκαια καὶ τὶς ἀξίες τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ.