Ἐκδηλώσεις

Συζήτηση για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου & ὥρα 7:00 μ.μ.

Τὴν Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., στὴν Ὁμόνοια, θὰ πραγματοποιηθῆ ἀνοικτὴ συζήτηση γιὰ τοὺς πολλαπλοὺς κινδύνους ποὺ διατρέχει ὁ πλανήτης μας μέσα στὴν σύγχρονη πολύπλευρη κρίση.

Τὴν Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., στὴν Ὁμόνοια, θὰ πραγματοποιηθῆ ἀνοικτὴ συζήτηση γιὰ τοὺς πολλαπλοὺς κινδύνους ποὺ διατρέχει ὁ πλανήτης μας μέσα στὴν σύγχρονη πολύπλευρη κρίση.
Εἰσηγητὲς οἱ κ. κ. Μανώλης Μηλιαράκης, φυσικὸς καὶ Ἀλέξανδρος Τσούπρας, χημικὸς – βιοχημικὸς περιβάλλοντος. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κινήσεων καὶ οἱ εἰδικοὶ γιὰ τὸ περιβάλλον καλοῦνται σὲ πεντάλεπτες παρεμβάσεις των νὰ ἐνημερώσουν τὴν συγκέντρωση περὶ τῆς δράσεώς των γιὰ τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καὶ γιὰ τὴν ἀποτροπὴ ἐπικείμενων καταστροφῶν.
Ἡ συμμετοχὴ ὅλων κρίνεται ἀπαραίτητη.
Ἐ π ι τ ρ ο π ὴ Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς
Προσωρινὰ γραφεῖα: Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., 104 31 Ἀθήνα
τηλ. & τηλ/τυπο: 210 52 30948 ,6987 353063, e-mail: btsoupras@gmail.com