Χωρίς κατηγορία

Σταυρός: Τὸ πολυσήμαντο σημεῖο, Σάββατο 12/9 στις 7 μ.μ.στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις»

Τὸ Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος – κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα:

Σταυρός: Τὸ πολυσήμαντο σημεῖο.

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὸ Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος – κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας, μὲ θέμα:

Σταυρός: Τὸ πολυσήμαντο σημεῖο.

Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.