Χωρίς κατηγορία

“Σταυρός:Το πολυσήμαντο σημεῖο” Σάββατο 14 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Β. Τσούπρας, θεολόγος