Χωρίς κατηγορία

“ΠΩΣ ΔΕΙ ΖΗΤΕΙΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ & ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΑΥΤΟΥ”, Σάββατο 16/6 στις 7 μ.μ.

Τὸ Σάββατο  16 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος- θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ  μὲ θέμα: « Πῶς δεῖ ζητεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην Αὐτοῦ».

Είσοδος Ελεύθερη.

Τὸ Σάββατο  16 Ἰουνίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β΄ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ μιλήσῃ ἡ φιλόλογος- θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ  μὲ θέμα: « Πῶς δεῖ ζητεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην Αὐτοῦ».

Είσοδος Ελεύθερη.