Χωρίς κατηγορία

«Πρόσωπα μὲ ἀναπηρία. Ἀναζητήσεις καὶ προοπτικές» 30/11 στις 7 μ.μ.

«Πρόσωπα μὲ ἀναπηρία.

Ἀναζητήσεις καὶ προοπτικές»

Κυριακὴ 30 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας

Θὰ μιλήσῃ ὁ δρ. Στέργιος Σιούτης.

Eἴσοδος ἐλεύθερη

 

 

«Πρόσωπα μὲ ἀναπηρία.

Ἀναζητήσεις καὶ προοπτικές»

Κυριακὴ 30 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας

Θὰ μιλήσῃ ὁ δρ. Στέργιος Σιούτης.

Eἴσοδος ἐλεύθερη