Χωρίς κατηγορία

«Οἱ Ἅγιοι στὴν ζωή μας καὶ τὸ πάθημα τῶν Παπικῶν στὴν Κέρκυρα, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν μαρτυριῶν Ἀθανασίου τοῦ Παρίου καὶ Εὐγενίου Βουλγάρεως

Τὴν  Κυριακὴ 7 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ Πανοσιολογιώτατος π. Νεκτάριος Ζιόμπολας, μὲ θέμα:

«Οἱ Ἅγιοι στὴν ζωή μας  καὶ  τὸ πάθημα τῶν Παπικῶν στὴν Κέρκυρα, ἐπὶ  τῇ  βάσει τῶν μαρτυριῶν Ἀθανασίου τοῦ  Παρίου καὶ Εὐγενίου Βουλγάρεως».

Θὰ  ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Τὴν  Κυριακὴ 7 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ Πανοσιολογιώτατος π. Νεκτάριος Ζιόμπολας, μὲ θέμα:

«Οἱ Ἅγιοι στὴν ζωή μας  καὶ  τὸ πάθημα τῶν Παπικῶν στὴν Κέρκυρα, ἐπὶ  τῇ  βάσει τῶν μαρτυριῶν Ἀθανασίου τοῦ  Παρίου καὶ Εὐγενίου Βουλγάρεως».

Θὰ  ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σημ.:Στὴν ἴδια αἴθουσα τὴν Κυριακὴ 14/12 καὶ ὥρα 11:00 τὸ πρωῒ θὰ γίνῃ ἡμερίδα – ἀφιέρωμα γιὰ τὰ παιδιά.

Ἀκολουθεῖ  γεῦμα ἀγάπης μὲ πολιτιστικὸ πρόγραμμα.

Πληροφορίες καὶ  δηλώσεις συμμετοχῆς:

 

Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις», τηλ.: 210-5230.948, 6987 353063.