Αποτέλεσμα εικόνας για γεωργιος μεταλληνος ομιλιες
Ἐκδηλώσεις

«Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία», ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2 & ὥρα 6:30 μ.μ. στις ΕΠΑΛΞΕΙΣ ὁ Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογίας π. Γεώργιος Μεταλληνὸς

          Τὴν Κυριακὴ 3 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.  στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογίας π. Γεώργιος Μεταλληνὸς μὲ θέμα: «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία».            Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα,γιατὶ ἡ ἐπανεμφάνιση τοῦ νεοπαγανισμοῦ ἐπιχειρεῖ νὰ διασαλεύσῃ τὴν ὁμαλὴ  σχέση Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ ποὺ χάραξαν οἱ Πατέρες καὶ νὰ δημιουργήσῃ κἰ ἄλλα προβλήματα στὴν πολυτάραχη ἐποχή μας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.  Σᾶς περιμένομε

Αποτέλεσμα εικόνας για γεωργιος μεταλληνος ομιλιες