Χωρίς κατηγορία

«Οἱ νέοι σήμερα: Προβλήματα καὶ προοπτικές» Κυριακὴ 31/1 στις 11:00 π.μ.

Tὴν Κυριακὴ 31 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,
ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
θὰ μιλήσουν οἱ ἐκπαιδευτικοὶ κ.κ. Τσούπρας Γεώργιος καὶ Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:
«Οἱ νέοι σήμερα: Προβλήματα καὶ προοπτικές».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Tὴν Κυριακὴ 31 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,
ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
θὰ μιλήσουν οἱ ἐκπαιδευτικοὶ κ.κ. Τσούπρας Γεώργιος καὶ Σοφία Μπεκρῆ μὲ θέμα:
«Οἱ νέοι σήμερα: Προβλήματα καὶ προοπτικές».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

σημ. Τὴν Παρασκευὴ 29 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:00 – 8:00 μ.μ. στὴν διαδικτυακὴ ἐκπομπὴ «Τὴν γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνικὴ…» ἡ φιλόλογος – θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ θὰ παρουσιάσῃ στοιχεῖα τῆς διδασκαλίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν σχετικῶς μὲ τὴν ἀγωγὴ τῶν νέων.
 
Γιὰ ἀπευθείας σύνδεση μὲ τὸ πρόγραμμα: http://nsg.gr/?page_id=344.